Sol·licita pressupost sense compromís

  Condicions de la promoció

  Promoció fins un 10% de descompte

  Identificació de l’organitzador : LEROY WORK CENTRAL S.L. d’ara endavant TANCAL.

  Dades de Contacte: Carrer Mas Pujol, 45, nau 7 – Pol. Ind. Sector V – 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

   

  Correu electrònic: marketing@tancal.es 

   

  Dates de inici i finalització de la promoció:

   

  Des del 27/11/2023 fins al 31/01/2024 ambdós inclosos.

   

  Requisits per Participar:

   

  El participant haurà de sol·licitar un pressupost a TANCAL. TANCAL visitarà l’espai per prendre mesures i valorar el pressupost. Una vegada confeccionat el pressupost, TANCAL el remetrà al participant.

   

  Per beneficiar-se de la promoció el participant haurà d’acceptar un pressupost mínim de 2.000 € impostos no inclosos en els nostres productes, no s’inclouen en la promoció els imports pressupostats en concepte de treballs d’obra o fusteria.

   

  Mecànica de la Promoció:

   

  Els participants tindran l’ oportunitat d’ obtenir descomptes graduats en les seves compres a TANCAL que s’aplicaran segons els següents nivells de compra:

   

  • Descompte del 2% en compres a partir de 2.000€ fins a 4.000€.
  • Descompte del 6% en compres a partir de 4.000€ fins a 6.000€.
  • Descompte del 8% en compres a partir de 6.000€ fins a 8.000€.
  • Descompte del 10% en compres a partir de 8.000€ fins a 10.000€.

   

  Condicions:

   

  • La promoció és vàlida només per a compres realitzades durant el període de la promoció.
  • Els descomptes s’aplicaran automàticament segons el rang de compra assolit.
  • La promoció no és acumulable amb altres ofertes o descomptes.
  • TANCAL es reserva el dret de modificar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment sense previ avís.
  • Queden exclosos per participar a la promoció : empreses i professionals, treballadors de TANCAL o familiars de treballadors en qualsevol grau.

   

  Protecció de Dades de Carácter Personal:

   

  1. Les dades personals dels participants seran tractades d’acord amb la legislació de protecció de dades vigent LOPDGDD 3/2018 i el RGPD UE 679/2016 i la LSSICE.

   

  1. La participació en la promoció implica l’acceptació total d’aquestes bases.

   

  1. Les seves dades seran tractades pels sistemes de tractament de TANCAL amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en la promoció, contactar-li a través de les formes de contacte proporcionades per vostè, programar visites, remetre pressupost i comunicacions sobre les gestions o novetats de la promoció.

   

  1. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment atorgat en participar de forma voluntària i acceptant expressament les presents Bases de la promoció. Amb la finalitat descrita, les dades seran conservades durant el període promocional i posteriorment el temps necessari per complir obligacions legals. TANCAL li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers.

   

  1. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició dirigint la seva petició a: marketing@tancal.es D’igual forma podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) www.aepd.es per presentar les reclamacions que consideri oportunes.